Girlisme

Tsy misy hafatra azo alaina.

Tsy misy pejy hapetraka intsony.